Loading...

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 RODO

Szanowny Kliencie,
od 25 maja 2018 roku obowiązuje RODO[1], które ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Z tego względu chcemy poinformować Cię, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych ujawnionych w związku z korzystaniem z naszych usług jest GLOBAL SCHOOL JULIA WYŻEWSKA , NIP: 6793171017 , adres: ul. Westerplatte 2/1, Kraków 30-001, adres e-mail:globalschool595@gmail.com, zwana dalej GLOBAL SCHOOL
 2. Twoje dane:
  a) są przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a zwłaszcza ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000).
  b) jeżeli zechcesz zawrzeć z nami umowę, Twoje dane będą przetwarzane w tym celu, włączając obsługę dostarczania usług czy płatności (podstawa prawna- wykonanie umowy);
  c) po wykonaniu umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu ewentualnej obsługi reklamacji i innych roszczeń (podstawa prawna- nasz prawnie uzasadniony interes);
  d) mogą być przetwarzane w związku z koniecznością wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych (podstawa prawna- wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych).
 3. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody to Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, zaś w pozostałych przypadkach – tylko do czasu niezbędnego do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia naszych usług w tym:
  a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności strony globalschool.pl (zwaną dalej „Stroną”)
  b) zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  c) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
  d) obsługi zgłoszeń, które do Nas Państwo kierują;
  e) kontaktowania się z Państwem, w tych celach związanych ze świadczeniem usług.
  f) Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 5. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
  a) monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością na Stronie/Sklepie
  b) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony
  c) prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
  d) kontaktowanie się z Państwem, w tych celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności – przez e-mail oraz telefon;
  e) zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  f) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
  g) obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  h) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;i) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  j) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 6. Twoje dane osobowe przetwarzamy sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Chodzi o dostawców usług IT i hostingowych, prawnych oraz księgowych. Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu i wyłącznie w celach określonych w pkt 2.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
 8. Możesz skontaktować się z nami listownie lub pocztą elektroniczną, adresy wskazane są w pkt 1.
 9. Informujemy, że żadne Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w procesach automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
 10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Na Twój wniosek dostarczymy Ci kopię Twoich danych, przy czym każdą kolejną kopię, o którą zwrócisz się do nas dostarczymy po pobraniu rozsądnej opłaty.
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez GLOBAL SCHOOL ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 12. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 13. Masz także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie. Wiedz jednak, że nie będzie miało to wpływu na prawidłowość przetwarzania przed wycofaniem zgody.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych).

Узнай свой уровень знания языка